[MAANDAG TIP] #02:

Hoe bepaal je het beste verzendmoment?

Vandaag wil jullie graag iets meer vertellen over het juiste verzendmoment voor je nieuwsbrief. Ik denk dat marketeers het nooit eens zullen worden over wat het beste verzendmoment is voor e-mailings. Hoewel het belangrijk is om zelf te testen, kan het nooit kwaad om ook naar gemiddelden te kijken. Maar aangezien we het al druk genoeg hebben en niet de tijd hebben om uitgebreid te testen, is er niets prettiger dan een klein overzicht van het landelijk gemiddelde.

Wat is de beste dag?

Opvallen in de inbox, het blijft de grote uitdaging. En dan is het handig om te weten wanneer de concurrentie e-mailt. Maar wat nou het beste moment voor jouw e-mail is, zal je altijd zelf moeten testen. Dit is namelijk niet alleen afhankelijk van de doelgroep, maar ook van het type mailing dat je verzendt.

Verzendingen per dag van de week

Op welke dagen wordt er veel gemaild? Net als voorgaande jaren zien we dat vrijdag de populairste dag is voor e-mailverzendingen. Zaterdag en zondag worden nog steeds maar minimaal benut, al is zondag wel in opkomst. Vorig jaar lag het percentage verzendingen op zondag nog op 9,5%, nu op 12,1%.

Verzendingen per dag van de week, B2B en B2C

Als we naar de uitsplitsing tussen B2B (zakelijk) en B2C (consument) kijken, zien we grote verschillen. In de zakelijke markt is, anders dan andere jaren, donderdag de grote piekdag. Gevolgd door dinsdag en vrijdag. Zaterdag en zondag worden nog steeds zo goed als niet benut om op te vallen in de inbox. Hetzelfde geldt voor maandag.

In de consumentenmarkt zijn de verschillen tussen de doordeweekse dagen minder groot. Sterker nog, de doordeweekse dagen verschillen niet veel van elkaar. Vrijdag blijft de populairste dag om te verzenden, gevolgd door de overige doordeweekse dagen met minimale verschillen per dag. Alleen het weekend, en dan vooral zaterdag, is ook bij consumentenmails niet populair.

Opvallend is dat de meeste branches één of twee belangrijke mailmomenten per week hebben. Welke dat zijn, verschillen per branche. Zo kiest Automotive duidelijk voor woensdag, Travel voor vrijdag en Retail & E-commerce voor maandag of vrijdag.

Bron: www.e-village.nl

Mailchimp gratis online training

REGISTREER JE VOOR DE GRATIS ONLINE TRAINING MAILCHIMP

In de training laat ik zien..
• hoe je een account aanmaakt
• hoe je contactlijsten opmaakt en rangschikt in groepen
• hoe je een formulier maakt
• hoe je een template in eigen huisstijl opmaakt
• en hoe je uiteindelijk je eerste nieuwsbrief maakt en verstuurt